ZADANIA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLU

Objęcie opieką psychologiczną wszystkie dzieci uczęszczających do przedszkola oraz współpraca z wychowawcami i rodzicami.
Określenie opieka psychologiczna obejmuje:
· wspieranie rozwoju dzieci
· rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci
· wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci
· dostarczanie wsparcia wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
· organizowanie różnych form pomocy psychologicznej w zależności od rozpoznanych potrzeb.


Formy pracy:

- obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć prowadzonych przez wychowawczynie, a także czynne uczestnictwo w tych zajęciach – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dzieci w dużej grupie rówieśniczej, nawiązywania relacji rówieśniczych, sposobu podejścia do zadań dydaktycznych, umiejętności skupienia uwagi;
- zajęcia indywidualne – gdy jest potrzeba przeprowadzenia diagnozy potencjalnych możliwości dziecka, rozpoznania jego indywidualnych potrzeb, a także dostarczenia wsparcia i pomocy;
- zajęcia grupowe – mają na celu m.in. rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, naukę wyrażania i nazywania emocji;

Wsparcie dla rodziców:

- konsultacje indywidualne - W ramach konsultacji indywidualnych omawiamy zachowanie dziecka w przedszkolu, wyniki obserwacji i badań psychologicznych (przeprowadzonych na prośbę rodzica lub wychowawcy). Jest to również czas na rozwiązywanie problemów wychowawczych, a gdy wskazana jest dodatkowa pomoc, opinia, czy orzeczenie, oferuję pomoc w poszukiwaniu godnych zaufania specjalistów.
- spotkania w trybie natychmiastowym, gdy sytuacja tego wymaga
- spotkania grupowe, które mają na celu upowszechnianie wiedzy psychologicznej, w tych obszarach, które Państwa – rodziców interesują i są ważne z punktu widzenia rozwoju i wychowania dziecka, a także dzielenie się doświadczeniem oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań typowych sytuacji problemowych pojawiających się w każdej rodzinie.


Gdzie można uzyskać pomoc w:

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ul. Dzielna 1a tel. 636 91 99, 636 66 99 (w godz. 9 – 19)
PORADNI „POCZĄTEK” ul. Nowolipie 13/15 – spotkania dla rodziców małych dzieci (indywidualnie i grupowo) zapisy i informacje tel. 887 78 76 (78) w. 10; www.rodzicpoludzku.pl
PRZYCHODNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ al. Wyzwolenia 6 tel. 628 80 02, 628 20 80, – Psycholog mgr Maria Bielecka – diagnoza i terapia trudności wychowawczych
SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ul. Raszyńska 8/10 tel. 822 71 68 – diagnoza i terapia trudności szkolnych i wychowawczych, spotkania dla dzieci zdolnych.
OŚRODKU WCZESNEJ INTERWENCJI ul. Pilicka 21, tel. 844 06 37
STOWARZYSZENIU OPTA ul. Hoża 50 lok. 61 tel. 424 09 89 – szeroka oferta pomocy psychologicznej dla rodzin i dla dzieci, www.opta.org.pl
KOMITECIE OCHRONY PRAW DZIECKA W WARSZAWIE ul. Hoża 27 m 5 tel. 626 94 19, 626 94 21
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OTWOCKU ul. Żurawia 43 tel. 628 07 12