Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy Państwu nadziei na nową i dobrą przyszłość,

pogody ducha, radości życia i pięknego świętowania w gronie najbliższych

 

Dyrektor Ewelina Pszczółkowska,

Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty''

Drodzy Rodzice

w związku z informacją przekazaną przez Ministra Zdrowia podczas czwartkowej konferencji prasowej informujemy, iż od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia będziemy przyjmować do przedszkola tylko dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia i w służbach porządkowych (policja, wojsko, straż pożarna)

 

Informujemy, że okres nauki zdalnej został przedłużony do dnia 16 IV 2021 r.
Przedszkole  będzie funkcjonowała zgodnie z dotychczasowymi zasadami uwzględniającymi wytyczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 

Drodzy Rodzice Dzieci, które jeszcze nie są Naszymi Przedszkolakami

przypominamy, że w dniach 29.03 - 2.04 należy złożyć

potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

do pudełka przy wejściu

Dzieci z naszego przedszkola pod opieką artystyczną Pani Moniki Wicik

zajęły I miejsceXX Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych

 

Drodzy Rodzice

dzięki Państwa pomocy do skarbonki udało się zebrać 705,18 zł 

Serdecznie dziękujemy

 

Społeczność przedszkolna zwraca się z prośbą o wsparcie i pomoc finansową dla naszej nauczycielki. Pani Kasia wychowała wielu absolwentów naszego przedszkola, wykazała się wielkim sercem i miłością do dzieci, a teraz sama potrzebuje pomocy. Fundacja Drużyna Błażeja wspiera naszą koleżankę.

 

Wpis z fb Drużyna Błażeja
Katarzyna mieszkanka otwocka, pedagog, wychowawca w otwockim Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty”. Ukochana pani, oddana dzieciom i organizatorka wielu akcji charytatywnych w tym także dla naszych podopiecznych.
Teraz to ona potrzebuje pomocy, gdyż od prawie 2 lat zmaga się z nowotworem. Niestety leczenie nie pomaga, pokazują się nowe blizny i zaczerwienienia. Liczne operacje, naświetlania nie rokują zbyt dobrze. Nowotwór się posuwa co widać na skórze. Obecna opieka paliatywna nastawiona tylko na spowolnienie choroby. Katarzyna się nie poddaje, ma ukochanego 7 – letniego syna, który jest jej całym światem, ale pewnych rzeczy nie rozumie.
Obecna chemioterapia będzie podawana, dopóki będą dostępne refundowane preparaty.
Ale liczy, że może uda się leczenie odpłatne, nierefundowanym preparatem OLAPARIB oraz udział w badaniach klinicznych.
 
Indywidualny numer rachunku bankowego Katarzyny:
(przelewy krajowe i zagraniczne)
 
Santander Bank Polska S.A
40 1090 2590 0000 0001 4708 2511
 
Fundacja #DrużynaBłażeja
ul. Ejsmonda 48 a, 05-420 Józefów
 
w tytule należy wpisać:
„Wojtkowiak Katarzyna – darowizna na poprawę i ochronę zdrowia”
 
#Przedszkole Nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku
 

Drodzy Rodzice

życzymy zdrowych, spokojnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w Nowym Roku

Dyrektor Ewelina Pszczółkowska

nauczyciele i pracownicy przedszkola

Wyniki V Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNY WIDOK Z PRZEDSZKOLNEGO OKNA”
 
Kategoria wiekowa 3 i 4latki
1. Helenka K. Przedszkole nr 17
2. Aleksander Ł. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
3. Mikołaj F. Przedszkole nr 6
wyróżnienie Wiktoria T. Miejskie Przedszkole nr 2 w Józefowie
wyróżnienie Błażej T.
 
kategoria wiekowa 5 i 6latki
1. Zuzia C. Przedszkole nr 10
2.Klaudia G. Przedszkole nr 6
3. Hania Z. Przedszkole nr 3
wyróżnienie Maja S. Szkoła Podstawowa nr 2
wyróżnienie Joanna O. Przedszkole Niepubliczne Anielinek
 

 

Drodzy Rodzice od poniedziałku przedszkole wznawia działalność 

 

UWAGA RODZICE

na podstawie §18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach, w związku z wystąpieniem zdarzenia mogącego zagrażać zdrowiu dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku

(informacja o pozytywnych wynikach testów na COVID-19
w naszej placówce i ustalenia SANEPIDU)
w porozumieniu z Organem Prowadzącym placówkę
informujemy o zawieszeniu prowadzenia zajęć w placówce w dniach 2.11 – 6.11.2020r.

Dyrektor Przedszkola nr 10 „Leśne Skrzaty”

Ewelina Pszczółkowska

 

 

V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM MIASTA OTWOCK

 

,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNY WIDOK      Z PRZEDSZKOLNEGO OKNA

 

Serdecznie zapraszamy dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat oraz nauczycieli i opiekunów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego organizowanego

z okazji Jesieni przez Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” w Otwocku pod patronatem Miasta Otwock. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy płaskiej dowolną techniką plastyczną.

                                                                                                      

 

REGULAMIN

 

V POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM MIASTA OTWOCK

 

 ,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNY WIDOK  Z PRZEDSZKOLNEGO OKNA

 

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” w Otwocku,
 2. Kochanowskiego 6.

 

CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie zdolności plastycznych.
 2. Pobudzenie wyobraźni dziecięcej.
 3. Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, których zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej.
 2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I – dzieci 3-4 letnie,

II – dzieci 5-6 letnie.

 1. Prace mogą być wykonane dowolną PŁASKĄ techniką plastyczną (np. rysunek, kolaż, wyklejanka itd.) w dowolnym formacie. Obraz nie może być pracą przestrzenną.
 2. Oceny prac uczestników dokona jury wyłonione w placówce. Ocenie podlegać będzie:

                   - samodzielność wykonania pracy,

                   - zgodność tematyczna,

                   - pomysłowość autora.

 1. Praca jest wykonywana indywidualnie, obraz nie może być pracą zespołową. Każda praca musi zawierać metryczkę (imię, nazwisko i wiek autora, adres i telefon przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).
 2. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 5 prac.
 3. Regulamin konkursu jest dostępny również na stronie internetowej www.przedszkole10.com.pl , a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022 779-37-12, bądź mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

ZGŁOSZENIA I TERMINY

 1. Prace wraz z wypełnioną metryczką i dopiskiem ,,Konkurs” należy przesłać na adres

Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” ul. Kochanowskiego 6 05-400 Otwock

lub dostarczyć bezpośrednio do placówki  w godzinach 7.00-17.00.

 1. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace można dostarczać osobiście do placówki i pozostawić w wyznaczonym miejscu. Prace wysyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników nastąpi 1 grudnia 2020 roku na stronie internetowej przedszkole10.com.pl.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Ponadto zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.
 3. Każdy laureat konkursu otrzyma dyplom za uczestnictwo i podziękowanie dla nauczyciela.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania danych osobowych, wizerunku oraz prac w formie zdjęcia w prasie, na stronie internetowej oraz fanpejdżu Przedszkola Nr 10 ,,Leśne Skrzaty”.
 5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz klauzuli:

       Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Koordynator konkursu

Monika Wicik

 

 

V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM MIASTA OTWOCK

,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNY WIDOK  Z PRZEDSZKOLNEGO  OKNA

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)  w konkursie „Leśne Skrzaty i jesienny widok z przedszkolnego okna” organizowanym przez Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulamin konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału
w konkursie „Leśne Skrzaty i jesienny widok z przedszkolnego okna” Jestem  świadomy/ma, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej przedszkola do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter  nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

Wyrażam  zgodę na publikację pracy/projektu  mojego dziecka wraz z oznaczeniem  Jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.

……………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna)

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych  osobowych jest Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie „Leśne Skrzaty i jesienny widok z przedszkolnego okna”  zgodnie  z  udzieloną przez Państwa zgodą oraz  regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
 6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

…………………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna dziecka)

 

 

……………………………………………………..

(podpis nauczyciela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Drodzy Rodzice

serdecznie dziękujemy za życzenia,

piękne słowa, które usłyszałyśmy dziś od naszych przedszkolaków.

 

 

Drodzy Rodzice zapraszamy na zebrania:

Grupa Pszczółki piątek 04.09.2020 godz 15.30

Grupa Jeżyki środa 02.09.2020 godz 16.30

Grupa Sówki czwartek 03.09.2020 godz 16.30

Prosimy o zasłonięcie nosa i ust

Zapraszamy na spotkanie wszystkich Rodziców dzieci nowoprzyjętych,

które odbędzie się 28.08.2020r. (piątek)
o godzinie 15.00 na terenie naszego przedszkola.

Prosimy o zasłonięcie ust i nosa maską lub przyłbicą.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Otwock
lipiec – sierpień 2020 r.

 

Przedszkole / oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli.

 

 • Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego tj. w godz.8:00 – 16:00 wg. procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego zatwierdzonej przez SANEPID w Otwocku dla otwockich placówek oświatowych.
 • Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.
 • We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem/ wychowankiem w domu, a tym samym zapewnienia sprawowania opieki we własnym zakresie i należą do grup priorytetowych (pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19). W następnej kolejności przyjmowane są pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • Termin składania „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” w placówkach trwa od 15 czerwca 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku.
 • Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej rodzice pobierają w macierzystej placówce – karta powinna być ostemplowana.
 • Wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” rodzice składają w terminie określonym w harmonogramie zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2020 roku.
 • Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 23 czerwca 2020 roku o godzinie 14:00 na tablicy ogłoszeń danej placówki oraz jej stronie internetowej.
 • Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w wysokości zgodnej z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 • Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 23 czerwca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku, na rachunek wskazany przez dyrektora placówki. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej nr ……- imię i nazwisko dziecka”.
 • Niewniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 • Opłatę za świadczenia udzielane przez placówki poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w placówce.

 

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2019/2020.

 

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2020 roku (tj. rok szkolny 2019/2020).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych  dotyczących zagrożenia epidemicznego.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.

 

Zarządzenie Nr 163/2020  Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.06.2020 r.

https://bip.otwock.pl/?bip=2HYPERLINK "https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20005"&HYPERLINK "https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20005"cid=1322HYPERLINK "https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20005"&HYPERLINK "https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20005"id=20005

 

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
lipiec – sierpień 2020 rok.

 

Lp.

Placówka

Adres

Nr telefonu

Termin dyżuru

1.

Przedszkole nr 3

ul. Jodłowa 14

22 779-29-84

01.07-11.08.2020

2.

Przedszkole nr 4

ul. Dwernickiego 1

22 779-32-73

01.07-11.08.2020

3.

Przedszkole nr 6

ul. Kubusia Puchatka 28

22 779-41-23

01.07-11.08.2020

4.

Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

22 779-37-12

01.07-11.08.2020

5.

Przedszkole nr 12

ul. Batorego 34

22 779-51-01

01.07-11.08.2020

6.

Przedszkole nr 15

ul. Majowa 44

22 779-40-78

01.07-14.08.2020

7.

Przedszkole nr 16 „Grymuś”

ul. Karczewska 27A

22 779-54-11

01.07-14.08.2020

8.

Przedszkole nr 17

ul. Czaplickiego 7

22 779-50-40

01.07-11.08.2020

9.

Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka

ul. Komunardów 4

22 779-72-53

01.07-14.08.2020

10.

Przedszkole nr 20

ul. Majowa 230

22 779-71-68

01.07-12.08.2020

11.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta

ul. Karczewska 14/16

22 779-24-14

27.07-14.08.2020

12.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej

ul. Poniatowskiego 47/49

22 779-32-32

01.07-14.08.2020

13.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa

ul. Kościuszki 28

22 788-64-61

27.07-31.08.2020

14.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego

ul. Ambasadorska 1

22 779-34-31

01.07-31.07.2020

15.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza

ul. Żeromskiego 235

22 779-25-22

10.08-31.08.2020

16.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ul. Narutowicza 275

22 779-35-33

01.07-27.07.2020

17.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego

ul. Andriollego 76

22 779-38-44

01.07-14.08.2020

 

 

 

 

 
 
 
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną  informacje  o dyżurze
wakacyjnym otwockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych  zostaną Państwu podane do końca maja br.
 

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się z poniższą deklaracją. Wypełnione i podpisane scany deklaracji prosimy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 11.05.2020 do godziny 17.

 

Deklaracja – wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze

 

Deklarujemy niniejszym i wnosimy o przyjęcie na zajęcia opiekuńcze naszego dziecka/wychowanka: …………………………………………………………………………

                                                        (imię, nazwisko, PESEL)

uczęszczającego do oddziału przedszkolnego …….................................................................

                                                                              (nr lub nazwa placówki, nr, nazwa oddziału)

  

 

                                                                                                               

Oświadczamy, że jesteśmy rodzicami/opiekunami, którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad naszym dzieckiem/wychowankiem w domu, a tym samym zapewnienia mu sprawowania opieki we własnym zakresie.

                                                                                …………………………………………….

                                                                                           Podpisy rodziców/opiekunów

Jesteśmy pracownikami:

- systemu ochrony zdrowia                                    

-służb mundurowych                                             

- handlu                                                                   

-przedsiębiorstw produkcyjnych                          

-realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19          

- inne                                                                       

 

Oświadczamy, że dziecko  które będzie korzystało z zajęć opiekuńczych jest obecnie zdrowe, a nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie jest objęty  kwarantanną/nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. 

                                                                

                                                           …………………………………………….

                                                                       Podpisy rodziców/opiekunów

 • Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury dziecka przez pracowników placówki oświatowej przy użyciu termometru elektronicznego podczas każdorazowego przyjmowania dziecka na zajęcia opiekuńcze oraz w razie podejrzenia zachorowania także w trakcie prowadzenia tych zajęć.

 

 • Nadto oświadczamy, że w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o wystąpienie objawów chorobowych u dziecka podczas prowadzonej kontroli pomiaru temperatury – mamy świadomość, że dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia do placówki i zobowiązujemy się do zapewnienia mu opieki we własnym zakresie.

 

                                                                 …………………………………………….

                                                                             Podpisy rodziców/opiekunów

 

Oświadczamy, że aktualnie nie pobieramy zasiłku na dziecko z tytułu sprawowania nad nim opieki.                                                                                

                                                                 …………………………………………….

                                                                            Podpisy rodziców/opiekunów

 

Oświadczamy, że pozostajemy w zatrudnieniu, a charakter wykonywanej przez nas pracy uniemożliwia nam jej świadczenie w tzw. systemie pracy zdalnej.

Ponadto wszystko oświadczamy, że w przypadku zmiany stanu faktycznego wszelkich danych, informacji i okoliczności zawartych w niniejszej deklaracji – wniosku zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach placówkę wychowania przedszkolnego, nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia tych zmian.

 

                                                                   …..………………………………………..

                                                                               Podpisy rodziców/opiekunów

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt
pragnę złożyć życzenia w imieniu własnym,
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Życzę Państwu aby nadchodzące
Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją,
a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.
  

- Zostańcie w domu –

Pozdrawiam Ewelina Pszczółkowska

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 
Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.
Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
Unikajcie miejsc publicznych!
Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Maria Konopnicka 

Powitanie wiosny

Leci pliszka
spod kamyczka:
- Jak się macie dzieci!
Już przybyła
wiosna miła,
już słoneczko świeci!

Poszły rzeki w
świat daleki,
płyną het - do morza;
A ja śpiewam,
a ja lecę,
gdzie ta ranna zorza!
 

Michalinka wykonała piękną Marzannę na pożegnanie zimy.

Drodzy Rodzice, Drogie Przedszkolaki

Dziękujemy, że wzięliście udział w konkursie plastycznym "Jaka jest Wiosna?"

Wasze prace można obejrzeć w Galerii Rok Szkolny 2019/2020

a rozstrzygnięcie konkursu pojawi się wkrótce w zakładce Konkursy 2019/2020

W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych,

uprzejmie informujemy, że zwrot opłaty za posiłki  dokonywany będzie

w formie odpisu należności  w następnym  miesiącu.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego

Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku ze stanem epidemicznym w kraju,

ulega zmianie termin wydawania i przyjmowania kart zgłoszeń dziecka

na dyżur wakacyjny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Termin określony pierwotnie w harmonogramie zapisów na okres                     23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. jest nieaktualny i ulega zmianie.

Zapisy na dyżur  odbywać się będą od 15.05.2020 r. – 05.06.2020 r.

Szanowni Państwo

Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" będzie można

składać w siedzibie placówki 
w dniach 16 - 20.03.2020 w godzinach 7 - 10.


Istnieje również możliwość przesłania scanu wniosku wraz z załącznikami

na adres mailowy Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

 W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ogłoszoną po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 12-13.03.2020 roku (czwartek, piątek) w placówkach oświatowych zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tych dniach będą się odbywały zajęcia opiekuńcze w godz.  7:00 – 17:00 (szczegółowe informacje będą udostępniane w otwockich placówkach – telefonicznie lub na stronie www danej placówki).

 

Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szkoły i przedszkola zostają zamknięte. Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy w liczbie 14 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Wzór oświadczenia dostępny na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

Apelujemy o odpowiedzialność i dopilnowanie, aby dzieci w tym czasie pozostały w domach i nie kontaktowały się z rówieśnikami i osobami starszymi.

 

https://otwock.pl/koronawirus-posiedzenie-gminnego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego,ne,mg,6,3097

 

W przypadku wystąpienia objawów, bądź kontaktu z osobą z grupy ryzyka prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Otwocku:

tel. 22 779 48 33 w godz. 7:30-15:05

tel. 515 256 220 czynny w dni powszednie w godz. 15:05-20:00 w sobotę, niedziele i święta w godz. 10:00-15:00

Infolinia całodobowa: 800 190 590

 

Komunikat MEN dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Drodzy Rodzice,

w nadchodzącym tygodniu odbędą się zebrania podsumowujące pierwsze półrocze pracy w grupach:

grupa Biedronki - 5.02.2020, środa, godzina 16.00


grupa Motylki - 3.02.2020, poniedziałek, godzina 16.00


grupa Pszczółki - 4.02.2020, wtorek, godzina 16.00


grupa Jeżyki - 5.02.2020, środa, godzina 16.00


grupa Sówki - 4.02.2020, wtorek, godzina 16.00


Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na Uroczystości z okazji Ich Święta:

 

20.01.2020r. godzina 15.00 w grupie "Pszczółki"

 

20.01.2020r. godzina 15.30 w grupie "Biedronki"

 

20.01.2020r. godzina 16.00 w grupie "Jeżyki"

 

23.01.2020r. godzina 15.00 w grupie "Motylki"

 

23.01.2020r. godzina 15.30 w grupie "Sówki" 

Drodzy Rodzice

 

Serdecznie zapraszamy na występy świąteczne dzieci w grupach:

 

Grupa "Pszczółki" 9.12.2019 godz. 15.00

Grupa "Biedronki" 9.12.2019 godz. 15.30

Grupa "Jeżyki" 9.12.2019 godz. 16.00

Grupa "Motylki" 11.12.2019 godz. 15.00

Grupa "Sówki" 11.12.2019 godz. 15.30

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek 24 września 2019
o godzinie 15.30

 

 

 

Wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji.

 

Do zobaczenia w wrześniu

 

Dzieci przyjęte na dyżur wakacyjny zapraszamy od 5.08 (prosimy o przyniesienie wyprawki)

 

Dziękujemy

 

 

PIKNIK RODZINNY W PRZEDSZKOLU

„LEŚNE SKRZATY RAZEM”

 

Sobota 15 czerwca 2019 od 11:00 do 15:00

Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”

 1. Kochanowskiego 6, Otwock

   

W programie:

pokaz Baniek Mydlanych

rozstrzygnięcie V Otwockiego Konkursu Języka Angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym

występy naszych przedszkolaków

malowanie twarzy

loteria fantowa

coś dla łasuchów (grill, kawiarenka - własne wypieki, kawa,herbata, lody, popcorn, wata cukrowa)

pokaz strażacki

kurtyna wodna

Festiwal Kolorów

zamek dmuchany

alpaki

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się  w środę 5.06.2019r. o godzinie 16.00

                                                                         

 

DYŻUR WAKACYJNY!

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONAĆ  NA KONTO ŻYWIENIOWE PLACÓWKI 

w dniach 13.05.-24.05.2019 r

STAWKA DZIENNA ŻYWIENIOWA 8,50 ZŁ  x  ZADEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA

 

 

OPŁATA ZA ŻYWIENIE NUMER KONTA

08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Przedszkolaki

od dnia 27.04.2019r. następuje zawieszenie akcji strajkowej w naszym przedszkolu.

Bardzo dziękuję za wsparcie, zrozumienie i wyrozumiałość.

 

                                                                             Ewelina Pszczółkowska

                                                                    Dyrektor Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty"

Drodzy Rodzice naszych przedszkolaków

 

serdecznie dziękujemy Wam za wsparcie i zrozumienie podczas trwania protestu.

 

Nauczyciele z Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty"

Szanowni Państwo

W związku z możliwością przystąpienia pracowników do strajku od dnia 08.04.2019 do odwołania, uprzejmie informuję, że mogą zaistnieć trudności z zapewnieniem opieki Państwa dzieciom.

Będę wdzięczna za współpracę i zrozumienie, oraz zapewnienie opieki dzieciom.

O zmianie sytuacji zostaną Państwo poinformowani.

 

Drodzy Rodzice

 

serdecznie zapraszamy na Przedstawienia Wiosenne

1.04.2019 godz. 15 w grupie "Pszczółki"

1.04.2019 godz. 15.30 w grupie "Biedronki"

1.04.2019 godz. 16 w grupie "Sówki"

 

3.04.2019 godz. 15 w grupie "Jeżyki"

3.04.2019 godz. 15.30 w grupie "Motylki"

3.04.2019 godz. 16 w grupie "Wiewiórki

 

Szanowni Rodzice zapraszamy na śródroczne zebrania w grupach:

 

18.02.2019r. godz. 16 - w grupie "Pszczółki"

18.02.2019r. godz. 16.30 - w grupie "Wiewiórki"

19.02.2019r. godz. 16 - w grupie "Jeżyki"

19.02.2019r. godz. 16.30 - w grupie "Sówki"

20.02.2019r. godz. 16 - w grupie "Biedronki"

20.02.2019r. godz. 16.30 - w grupie "Motylki"

Rodzina Kuby bardzo dziękuje za wsparcie rzeczowe (ubrania, zabawki...).

 

Zwraca się natomiast z prośbą o wsparcie finansowe celem pozyskania środków na remont domu.

Najbardziej potrzebny jest sprzęt AGD mały i duży.

 

konto: 85 1020 1127 0000 1202 0188 0079

 

Bal Karnawałowy w naszym przedszkolu odbędzie się we wtorek 22 stycznia 2019 roku

Prosimy o przygotowanie dzieciom strojów karnawałowych

 

 

Serdecznie zapraszamy na Uroczystości w grupach z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

14.01.2019  w grupie "Pszczółki" o godzinie 15.00

 

14.01.2019 w grupie "Biedronki" o godzinie 15.30

 

14.01.2019 w grupie "Sówki" o godzinie 16.00

 

16.01.2019  w grupie "Jeżyki" o godzinie 15.00

 

16.01.2019  w grupie "Motylki" o godzinie 15.30

 

16.01.2019 w grupie "Wiewiórki" o godzinie 16.00

 

                       

Dużo Szczęścia,

Zdrowia i Powodzenia,

to tradycyjne najszczersze życzenia,

Wesołych Świąt i Roku Szczęśliwego,

niech obficie da co ma najlepszego!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania świąteczne w grupach:

10.12.2018 -  w grupie "Pszczółek" o godzinie 15.00

10.12.2018 -  w grupie "Biedronek"  o godzinie 15.30

10.12.2018 - w grupie "Sówek" o godzinie 16.00

11.12.2018 -  w grupie "Jeżyków" o godzinie 15.00

11.12.2018 -  w grupie "Motylków"  o godzinie 15.30

11.12.2018 -  w grupie "Wiewiórek" o godzinie 16.00

Drodzy Rodzice 

Serdecznie zapraszamy za indywidualne spotkania z Panią Logopedą.

Spotkanie z Rodzicami dzieci z grup Motylków i Biedronek (zakwalifikowanych na terapię) odbędzie się 10.10.2018 w godzinach 12.15 - 14.45

proszę o wpisywanie się na konkretną godzinę lista dostępna w szatni.

Uwaga Rodzice

 

Wyjazd do Sali Zabaw do Karczewa

Grupy Wiewiórki i Sówki wyjeżdżają 1.10 o godzinie 9.45

Grupy Motylki, Pszczółki, Jeżyki wyjeżdżają 3.10 o godzinie 9.45

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci nowoprzyjętych na spotkanie, 

które odbędzie się 27.06.2018r. (środa) o godzinie 16.00 w naszym przedszkolu.

Dzień Rodzinny w Przedszkolu.

PIKNIK RODZINNY W „LEŚNYCH SKRZATACH”

Sobota 16 czerwca 2018 od 11:00 do 15:00

Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6, Otwock

    W programie:

 • prowadząca część artystyczną Pani Laura Łącz
 • rozstrzygnięcie konkursów: recytatorskiego i języka angielskiego
 • występy naszych przedszkolaków
 • zabawy dla dzieci i dorosłych (malowanie twarzy, "Festiwal kolorów")
 • coś dla łasuchów (grill, kawiarenka, własne wypieki, lody, popcorn, wata cukrowa)
 • pokaz strażacki
 • zamek dmuchany, alpaki
 • Oficjalne otwarcie Wernisażu „Las i jego mieszkańcy” Absolwenci dla Przedszkola Galeria przy schodach

 

Gwarancja dobrej zabawy!!!

                                                   Zapraszamy

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek 12.06.2018r o godz. 15.30

Serdecznie zapraszamy przedszkolaki do wzięcia udziału w IV OTWOCKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6 LAT)

file:///C:/Users/asus/Downloads/KONKURS-PLAKAT-2018.pdf

 

 

 

 

 

 

ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

WIOSENNEGO NASTROJU,

ORAZ DUŻO RADOŚCI Z RODZINNYCH SPOTKAŃ

ŻYCZY DYREKTOR WRAZ Z PRACOWNIKAMI PRZEDSZKOLA 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 20.02.2018r o godzinie 15.30

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest

i nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję charytatywną
"Trójka i Leśne Skrzaty dla Teosia".

Podczas niedzielnej imprezy na rzecz Teosia zebrano 7212,37 złotych.

 

Drodzy Rodzice zapraszamy na zebrania w grupach:

05.02.2018 - w grupie Sówek godzina 16.00

05.02.2018 -  w grupie Biedronek godzina 16.00

06.02.2018 -  w grupie Motylków godzina 16.00

06.02.2018 -  w grupie Pszczółek godzina 16.00

07.02.2018 - w grupie Wiewiórek godzina 16.00

07.02.2018 - w grupie Jeżyków godzina 16.00

Drodzy Rodzice!!!

W czwartek 1 lutego odbędzie się w naszym przedszkolu Bal Karnawałowy.

Prosimy o przygotowanie przebrań / strojów karnawałowych dla dzieci.

Maks K. z grupy "Sówki" osiągnął super wyniki w Narciarskim Kursie Feryjnym.

Serdecznie Gratulujemy.

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2018 r.

Element procedury

od dnia

do dnia

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.

22.01.2018

9.02.2018

Weryfikacja kart zgłoszeń.

12.02.2018

15.02.2018

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.

16.02.2018

Obowiązek wpłaty przez rodziców/ prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane dziecko, w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.

19.02.2018

01.03.2018

Weryfikacja wpłat za żywienie.

02.03.2018

05.03.2018

Opublikowanie na stronie internetowej Oświaty Miejskiej w Otwocku ilości wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach.

06.03.2018

DYŻURY W PRZEDSZKOLACH  w miesiącach lipiec - sierpień 2018r.

LIPIEC

SIERPIEŃ

Placówka

Grupy/liczba dzieci

Termin

Tygodnie

Placówka

Grupy/liczba dzieci

Termin

Tygodnie

P3

4/100

2-20.07.2018

3

       

P6

2/50

2-27.07.2018

4

P4

2/50

30.07-17.08.2018

3

P15

4/100

16.07-03.08.2018

3

P10

4/100

6-29.08.2018

3,5

P16 (centrum)

4/100

2-20.07.2018

3

P12 (centrum)

3/75

6-24.08.2018

3

P17 (centrum)

3/75

2-27.07.2018

4

P18

5/125

13-29.08.2017

2,5

P20

3/75

9.07-3.08.2018

4

       

SP2

4/100

23.07-10.08.2018

3

       

                                                                                                                                               

Drodzy Rodzice Naszych Przedszkolaków jeszcze przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia ale już teraz pragniemy poinformować Was o terminach spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupach: 

08.01.2018 - Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie "Biedronki" o godzinie 14.00 

08.01.2018 - Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie "Wiewiórki" o godzinie 14.45 

08.01.2018 - Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie "Sówki" o godzinie 15.15 

09.01.2018 - Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie "Jeżyki" o godzinie 14.00 

09.01.2018 - Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie "Pszczółki" o godzinie 14.45 

09.01.2018 - Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie "Motylków" o godzinie 15.15

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków Naszych Przedszkolaków

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,

odpoczynku od codziennych trosk.

Świąt niosących nadzieję

na jeszcze lepszy Nowy Rok

życzy:

Dyrektor wraz z pracownikami przedszkola.

Kiermasz Świąteczny!!!

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz dzieci do wzięcia udziału w kiermaszu świątecznym.

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych do dnia 11.12.2017r.

Drodzy Rodzice serdecznie zapraszamy na spotkania świąteczne w grupach:

18.12.2017 - Spotkanie Świąteczne  w grupie "Sówek" o godzinie 14.00 

11.12.2017 - Spotkanie Świąteczne w grupie "Wiewiórek" o godzinie 14.45

11.12.2017 - Spotkanie Świąteczne  w grupie "Biedronek" o godzinie 15.15

12.12.2017 - Spotkanie Świąteczne  w grupie "Jeżyków" o godzinie 14.00

12.12.2017 - Spotkanie Świąteczne  w grupie "Pszczółek" o godzinie 14.45

18.12.2017 - Spotkanie Świątecznie w grupie "Motylków" o godzinie 15.15

II Powiatowy Konkurs Plastyczny "Leśne Skrzaty i Jesienne Stworki"

21 listopada 2017r. został rozstrzygnięty II Powiatowy Konkurs Plastyczny "Leśne Skrzaty i Jesienne Stworki"

Wyniki:

Kategoria 3-4 latki

I miejsce - Jakub C. z Przedszkola nr 17 w Otwocku

II miejsce - Gabrysia J. z Przedszkola w Starej Wsi

III miejsce - Maja M. z Przedszkola nr 1 w Józefowie

Wyróżnienie: Aleksandra W. z Przedszkola w Starej Wsi

Kategoria 5-6 latki

I miejsce - Jan A. z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku

                  Iga P. z Przedszkola nr 10 w Otwocku

II miejsce - Urszula M. z Przedszkola nr 3 w Otwocku

III miejsce - Aleksander i Jakub B. z Przedszkola nr 3

Wyróżnienia: Zofia M. z Przedszkola nr 12 w Otwocku

                      Hanna P. z Przedszkola nr 2 w Józefowie

                      Weronika Sz. z Przedszkola nr 10 w Otwocku

 

Laureatów serdecznie zapraszamy w dniu

27.11.2017r. (poniedziałek) godzina 12.00

do Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" po odbiór nagród.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do wzięcia udziału w konkursie przedszkolnym "Najciekawsze przebranie dla Pluszowego Misia". Regulamin dostępny jest w zakładce Konkursy 2017/2018 oraz na tablicach informacyjnych w szatniach.

20 listopada o godzinie 10 odbędą się warsztaty Akademii Finansów Przedszkolaka przeprowadzone przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych. Przedszkolaki z najstarszych grup poznają historię pieniądza, będą uczyły się gospodarowania pieniędzmi i dowiedzą się skąd się biorą pieniądze.

Edukacyjny Program Zdrowotny z zakresu profilaktyki wczesnego kształtowania postaw prozdrowotnych oraz rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci w wieku 3 - 5 lat.

Spotkanie z Rodzicami odbędzie się 27.11.2017r. o godz. 16.00.

Spotkania z dziećmi w grupach: 04.12.2017r. oraz 11.01.2018r.

16 listopada w przedszkolu będą wykonywane zdjęcia "Kalendarze" - prosimy o ładne ubranie dzieci. Zdjęcia wykona firma fotograficzna z Lublina.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15.11.2017r. o godzinie 15.30

II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM WICEPREZYDENT MIASTA OTWOCKA

AGNIESZKI WILCZEK

,,LEŚNE SKRZATY I JESIENNE STWORKI”        

           Serdecznie zapraszamy dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat oraz nauczycieli i opiekunów do wzięcia udziału     w kolejnej edycji konkursu plastycznego organizowanego z okazji Jesieni przez Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” w Otwocku pod patronatem pani Agnieszki Wilczek Wiceprezydent Miasta Otwocka.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej z dostępnych darów jesieni.

Szczegółowe informacje w zakładce Konkursy 2017/2018 

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszam na dni otwarte z logopedą. Tematem spotkań będzie omówienie wyników przesiewowych badań logopedycznych osób zakwalifikowanych na indywidualne zajęcia logopedyczne oraz omówienie szczegółów terapii logopedycznej.

Spotkania odbędą się:

24.10.2017

w godzinach 14 - 16 grupa "Wiewiórki"

w godzinach 16 - 17.20 grupa "Sówki"

26.10.2017

w godzinach 14 - 16 grupa "Pszczółki"

w godzinach 16 - 17.20 - grupa "Jeżyki"

Proszę o wpisywanie się na listę umieszczoną na tablicy ogłoszeń danej grupy.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 20.02.2018 o godz. 15.30.

CZERWIEC

01.06.2016 r - Dzień Dziecka wycieczka do sali zabaw "Fiku Miku"

02.06.2016 r - Wycieczka do MDK-u na przedstawienie "Brzechwolandia"

15.06.2016 r - Zakończenie roku w gr. I "Biedronki" godz. 15.15

15.06.2016 r - Zakończenie roku w gr. III "Jeżyki" godz. 15.45

17.06.2016 r - "Młodzież dzieciom" - warsztaty młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku

17.06.2016 r - Zakończenie roku w  gr. II "Motylki" godz. 15.00

17.06.2016 r - Zakończenie roku w gr. IV "Wiewiórki" godz. 15.30

18.06.2016 r - Piknik Rodzinny w naszym Przedszkolu

23.06.2016 r - Teatrzyk "Perypetie pluszowego misia"

MAJ

06.05.2016 r- Wycieczka do Biblioteki gr. IV "Wiewiórki"

09.05.2016 r - Teatrzyk "O chłopcu, któremu wyrosły skrzydła"

10.05.2016 r - Warsztaty z bursztynu

11.05.2016 r - Konkurs logopedyczny

18.05.2016 r - Konkurs z Języka angielskiego

18.05.2016 r - Warsztaty "Modliszki"

23.05.2016 r - Dzień Mamy gr. III "Jeżyki" godz.15.30

23.05.2016 r - Dzień Mamy i Taty gr. II "Motylki" godz. 15.30

23.05.2016 r - Zdjęcia w grupach  na zakończenie roku

24.05.2016 r- Wycieczka do "Zwierzątkowa"

25.05.2016 r - Dzień Mamy gr. IV "Wiewiórki" godz. 15.30

25.05.2016 r - Dzień Mamy i Taty gr. I "Biedronki" godz. 15.15

KWIECIEŃ

04.04.2016 - Warsztaty z gipsu

11.04.2016 r - Fluoryzacja

12.04.2016 r - Wycieczka do Straży Pożarnej w Otwocku gr. I "Biedronki" i gr. IV "Wiewiórki"

13.04.2016 r- Wycieczka do Straży Pożarnej w Otwocku gr. II "Motylki" i gr. III  "Jeżyki"

16.04.2016 r - Występ naszych przedszkolaków w Parku Miejskim z okazji 100-lecia Miasta Otwocka godz. 10.45,

                      "Bieg wąskotorowy" z udziałem naszych przedszkolaków.

20.04.2016 r - Wolontariat z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku

21.04.2016 r- Teatrzyk "Rybak i żuraw"

22.04.2016 r- "Święto Sosny" godz. 9.00 Urząd Miasta Otwocka

MARZEC

03.03.2016 r - Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 12 godz. 10.00 gr. III "Jeżyki", gr. IV "Wiewiórki"

14.03.2016 r - Występ wielkanocny gr.II "Motylki" godz. 15.00

14.03.2016 r - Występ wielkanocny gr. IV "Wiewiórki" godz. 15.30

16.03.2016 r - Występ wielkanocny gr. I "Biedronki" godz. 15.15

16.03.2016 r - Występ wielkanocny gr. III "Jeżyki" godz.15.45

17.03.2016 r - Teatrzyk "Pszczółka Kaja i przyjaciele"

21.03.2016 r - "Powitanie Wiosny" - bal wiosenny

LUTY

04.02.2016 r - Tłusty czwartek

12.02.2016 r - Walentynki 

16.02.2016 r - Zebranie z rodzicami gr. I "Biedronki" godz. 16.00

17.02.2016 r - Zebranie z rodzicami gr. III "Jeżyki" godz. 16.00

18.02.2016 r - Zebranie z rodzicami gr. IV "Wiewiórki" godz. 16.00 oraz zaproszony gość Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 12 

18.02.2016 r - Teatrzyk "Wyjątkowy gość"

22.02.2016 r - Zebranie z rodzicami gr. II "Motylki" godz. 16.00

22.02.2016 r - Dzień otwarty z logopedą  od godz. 8.00, lista wpisów w grupie IV Wiewiórek

23.02.2016 r - Dzień otwarty z logopedą  od godz. 14.15, lista wpisów w grupie IV Wiewiórek

24.02.2016 r- Miodobranie - warsztaty 

STYCZEŃ

11.01.2016 r - Warsztat z profilaktyki zdrowotnej

15.01.2016 r - Bal karnawałowy

20.01.2016 r - Dzień Babci i Dziadka gr. I "Biedronki" godz. 15.00

20.01.2016 r - Dzień Babci i Dziadka gr. III "Jeżyki" godz.15.30

25.01.2016 r - Dzień Babci i Dziadka gr. II "Motylki" godz. 15.00

25.01.2016 r - Dzień Babci i Dziadka gr. IV "Wiewiórki" godz.15.30

26.01.2016 r - Teatrzyk "O jeżykach"

GRUDZIEŃ

04.12.2015 r - Spotkanie z Mikołajem

07.12.2015 r - Warsztaty Pierwsza pomoc dla pracowników 

09.12.2015 r - Edukacyjny Program z zakresu profilaktyki, wczesnego kształtowania postaw prozdrowotnych

                       oraz rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci w wieku 3-5 lat ,

                       spotkanie z dziećmi godz. 9.30, dorośli -16.00

10.12.2015 r - Teatrzyk "Mikołajki"

14.12.2015 r - Przedstawienie Świąteczne gr. II "Motylki" godz. 15.00

14.12.2015 r - Przedstawienie Świąteczne gr. IV "Wiewiórki" godz. 15.30

15.12.2015 r - Wernisaż prac Pawła Zyśko "Piękno jest wszędzie"

16.12.2015r - Przedstawienie Świąteczne gr. I "Biedronki" godz. 15.00 

16.12.2015r - Przedstawienie Świąteczne gr. III "Jeżyki" godz. 15.30

LISTOPAD

04.11.2015 - Teatrzyk "Gucio zaczarowany"

04.11.2015 r - Fluoryzacja

09,10.11.2015 r - Zbiórka makulatury 

10.11.2015 r - Pierwsza pomoc przedmedyczna - warsztaty

25.11.2015 r - Warsztaty z niepełnosprawności

27.11.2015 r - Warsztaty świec żelowych

30.11.2015 r - Bal Misia połączony z Andrzejkami 

 PAŹDZIERNIK

 06.10.2015 r- Teatrzyk "Foszek- czyścioszek"

 14.10.2015 r - Pasowanie na przedszkolaka gr."Motylki", gr."Jeżyki", gr."Wiewiórki"

 28.10.2015 r - Wycieczka do MDK na przedstawienie "Alicja po drugiej stronie" godz. 10.10

 28.10.2015 r - Pasowanie na przedszkolaka gr. "Biedronki" godz.15.15

 30.10.2015 r - Wesoły bal w Halloween

 WRZESIEŃ

03.09.2015 r-  Zebranie informacyjne z rodzicami gr. III "Jeżyki" , gr. II "Motylki" godz. 16.00

04.09.2015 r - Zebranie informacyjne z rodzicami gr. I "Bieedronki", gr. IV "Wiewiórki" godz. 16.00

16.09.2015 r - "Miasteczko ruchu drogowego" wycieczka do Przedszkola nr  gr. IV "Wiewiórki" godz. 10.00

17.09.2015 r - Zdjęcia godz. 9.00

18.09.2015 r - Teatrzyk "Calineczka"

25.09.2015 r - Sprzątanie Świata

26.09.2015 r - Piknik Artystyczny "Plastycy Ziemi Otwockiej dzieciom",start godz.11.00, otwarcie wernisażu

                  w Galerii na Schodach Zbigniewa Olszańskiego "Tuzin"

CZERWIEC 

01.06.2015 r - Wycieczka z okazji Dnia Dziecka do sali zabaw "Fiku Miku"

01.06.2015 r - Wystawa "Moje dziecko w reklamie i sztuce" Grzegorza Muczke

08.06.2015 r - Wycieczka do MDK na przedstawienie "Rumcajs"

09.06.2015 r - Teatrzyk "Koszyk z czystego srebra"

18.06.2015 r - Dzień adaptacyjny dla nowoprzyjętych dzieci do przedszkola i rodziców godz. 9-10

18.06.2015 r - Zakończenie roku przedszkolnego gr. IV "Wiewiórki" godz.15.00

19.06.2015 r - Zakończenie roku przedszkolnego gr. II "Motylki" godz.15.00

20.06.205 r -  Pikinik Artystyczny w naszym Przedszkolu- Start godz. 11.00

22.06.2015 r - Zakończenie roku przedszkolnego gr. I "Biedronki" godz.15.00

24.06.2015 r - Zakończenie roku przedszkolnego gr. III "Jeżyki" godz.15.00

MAJ

18.05.2015 r- Teatrzyk "Dzikie łabędzie"

20.05.2015 r- Konkurs Języka Amgielskiego godz. 13.00

26.05.2015 r - Dzień Mamy gr. I "Biedronki" godz. 15.30

26.05.2015 r - Dzień Mamy gr. II "Motylki" godz. 15.30

26.05.2015 r - Dzień Mamy gr. III "Jeżyki" godz. 15.30

26.05.2015 r - Dzień Mamy gr. IV "Wiewiórki" godz. 15.30 

28.05.2015 r- Wycieczka "Kurkowo" godz. 8.45

KWIECIEŃ

01.04.2015 r - Wystawa w Galerii na Schodach "Kami" 

07.04.2015 r-  Wyjazd do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie godz.9.40 gr."Wiewiórki" i gr. "Biedronki"

08.04.2015 r - Wyjazd do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie godz. 9.40 gr. "Jeżyki" i gr. "Motylki"

13.04.2015 r - Fluoryzacja

15.04.2015 r - Teatrzyk "Jak Kubuś polubił szkołę" godz. 9.15

15.04.2015 r - Badanie kręgosłupa

22.04.2015 r - "Święto Sosny" w Otwocku

MARZEC

02.03.2015 r - Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112

06.03.2015 r - Teatrzyk "Piękne, bo polskie"

09.03.2015 r - Program edukacyjny "Przystanek Amazonia- Ameryka Południowa"

11.03.2015 r - Warsztaty "Płazy"

16.03.2015 r - Występ Wielkanocny gr. "Motylki" godz. 15.00

18.03.2015 r - Występ Wielkanocny gr. "Jeżyki" godz. 15.00

19.03.2015 r - Występ Wielkanocny gr. "Wiewiórki" godz. 15.00

20.03.2015 r - Powitanie Wiosny 

23.03.2015 r - Występ Wielkanocny gr. "Biedronki" godz. 15.00

25.03.2015 r - Bal wiosenny "W świecie bajek"

 LUTY

03.02.2015 r- Program edukacyjny "Zdrowy styl życia"

04.02.2015 r -Cykliczne spotkanie z Panią Dyrektor godz. 15.30

04.02.2015 r- Dni otwarte z logopedą 8.00-10.30

05.02.2015 r - Zebranie z rodzicami gr. "Wiewiórki" godz. 15.00

10.02.2015 r - Dni otwarte z logopedą 14.00-16.30

10.02.2015 r - Wyjście do teatru "Czerwony Kapturek na ludową nutę" godz.9.30

11.02.2015 r - Zebranie z rodzicami gr. "Jeżyki" godz. 15.00

14.02.214 r  -  Walentynki 

16.02.2015 r - Warsztaty "Wyroby z mydła"

17.02.2015 r- Zebranie z rodzicami gr. "Motylki" godz. 15.00

18.02.2015 r - Teatrzyk- "Ekologiczne przypadki panny Agatki" 

23.02.2015 r- Zebranie z rodzicami gr. "Biedronki" godz. 16.00

STYCZEŃ 

14.01.2015 r- Bal karnawałowy w przedszkolu.

15.01.2015 r- Teatrzyk godz. 9.30

16.01.2015 r- Spotkanie  w gr."Wiewiórki" z okazji Dnia Babci i Dziadka godz. 15.30

19.01.2015 r- Spotkanie w gr." Jeżyki" z okazji Dnia Babci i Dziadka godz.15.00

21.01.2015 r- Spotkanie  w gr. "Biedronki" z okazji Dnia Babci i Dziadka godz.15.00

22.01.2015 r- Spotkanie w gr. "Motylki" z okazji Dnia Babci i Dziadka godz. 15.00 

GRUDZIEŃ

01.12.2014 r- Wystawa Wiktora Piaseckiego godz. 13.00 "Rzeźba dla dzieci"

03.12.2014 r- Cykliczne spotkanie z Panią Dyrektor godz. 15.30

05.12.2014 r- Zabawa z Mikołajem- wręczenie paczek godz. 9.30

10.12.2014 r- Spotkanie Wigilijne gr. "Wiewiórki " godz.15.30

11.12.2014 r- Spotkanie Wigilijne gr. "Motylki" godz. 15.00

12.12.2014 r- Wizyta policji z Powiatowej Komendy Policji w Otwocku w przedszkolu godz. 9.00

12.12.2014 r - Wizyta młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5 

                      z Oddziałami Integracyjnymi im.Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku 

12.12.2014 r- Spotkanie Wigilijne gr. "Jeżyki" godz. 15.00

15.12.2014 r- Teatrzyk "Bajeczna księga" godz. 11.15

15.12.2014 r- Spotkanie Wigilijne gr."Biedronki" godz. 15.00

19.12.2014 r- Przedstawienie wigilijne dla pracowników i przedszkolaków.

LISTOPAD                                                  

04.11.2014 r-Fluoryzacja godz.11.30

05.11.2014 r- Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Otwocku gr."Jeżyki", gr."Wiewiórki"

12.11.2014 r-Teatrzyk "Szalona lokomotywa"

24.11.2014 r- Warsztaty edukacyjne  godz.9.00 "I Ty możesz zostać bohaterem"

25.11.2014 r- Światowy dzień Pluszowego Misia  

PAŹDZIERNIK

01.10.2014r- Cykliczne spotkania rodziców z Panią Dyrektor godz.15.30 

01.10.2014r- zajęcia otwarte z logopedą od godz  8.00

07.10.2014r -zajęcia otwarte z logopedą od godz 14.00

10.10.2014 r - Dzień ziemniaka 

11.10.2014 r - Pierwsze spotkanie zorganizowane przez rodziców we wszystkich grupach "Doświadczenia"

13.10.2014 r - Wernisaż obrazów Jolanty Drawnel "Na szkle malowane", otwarcie  godz. 15.00

14.10.2014 r - Pasowanie na przedszkolaka -wszystkie grupy godz. 10.00

16.10.2014 r -Teatrzyk "Bezpieczny świat" 

21.10.2014 r - Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Otwocku, grupa "Jeżyki" i "Wiewiórki"

21.10.2014 r- zajęcia otwarte z logopedą od godz 13.30

22.10.2014 r - Warsztaty "Pajęczaki"

31.10.2014 r - Dzień Halloween - Dzień Pomarańczowy 

WRZESIEŃ 

03.09.2014 r- Cykliczne spotkania rodziców z Panią Dyrektor godz. 15.30

10.09.2014r - Zebranie z Rodzicami o godz. 16.00

11.09.2014 r - Spotkanie ze stomatologiem godz. 9.30

15.09.2014 r- Wernisaż "Ocalić od zapomnienia" od godz. 13.00

18.09.2014 r - Zdjęcie "Magiczny las" godz. 10.00

19.09.2014 r - Sprzątanie Świata

20.09.2014 r - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

24.09.2014 r - Teatrzyk  

29.09.2014 r - "Wernisaż dla Zoji" od godz. 13.00

30.09.2014 r - Rekord Guinnessa - szczotkowanie zębów

LIPIEC

03.07.2014 r - Zajęcia adaptacyjne godz 10.00

10.07.2014 r - Zajęcia adaptacyjne godz 10.00

CZERWIEC

06.06.2014r - Wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr 12

10.06.2014r - Spotkanie z Klaunem 

13.06.2014r - Przedsztawienie Teatralne " Doktor i jego zwierzęta"

14.06.2014r - PIKNIK RODZINNY

16.06.2014r - Zakończenie roku w Gr Jeżyków godz.15.30

17.06.2014r - Zakończenie roku w Gr Wiewiórek godz.16.00

12.06.2014r - Zakończenie roku w Gr. Biedronek godz. 15.15

18.06.2014r - Zakończenie roku w Gr. Motylków godz. 15.00

26.06.2014r - Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola godz.16.00

MAJ 

06.05.2014 r- Warsztaty Owady 

20.05.2014 r- Fluoryzacja

22.05.2014 r- Konkurs recytatorski "Rymowane dranie w tranie czyli wiersze trudne niesłychanie" A.Frączek od godz.13.00

23.05.2014 r- Warsztaty z okazji  "Dnia Mamy" w grupie "Motylki" godz.15.00

26.05.2014 r- "Dzień Mamy i Taty" w grupie "Wiewiórki" godz.15.00 

26.05.2014 r- "Dzień Mamy" w grupie "Jeżyki" godz. 15.30

26.05.2014 r- "Dzień Mamy " w grupie "Biedronek" godz. 15.30

27.05.2014 r - Wycieczka Zwierzątkowo 

28.05.2014 r- Teatrzyk "Dzielny Tomek- kumpel Reksia"

00.00.2014 r- Dzień Regionalny (Mazowiecki Park Krajobrazowy – wokół nas)

KWIECIEŃ

02.04.2014 r - Cykliczne spotkanie z Rodzicami o 15.30 ( zpraszam wszystkich chętnych)

03.04.2014 r - Teatrzyk - "Jak Ania złośnica została zajączkiem Wielkanocnym"

04.04.2014 r -  Spotkanie Wielkanocne z rodzicami w grupie "Jeżyków" godz. 15.30

07.04.2014 r - Spotkanie Wielkanocne z rodzicami w grupie "Wiewiórek" godz. 15.30

08.04.2014 r - Warsztaty edukacyjne: "Hiegiena ciałą i jamy ustnej"

08.04.2014 r- Warsztaty edukacyjne : Dbanie o zwierzątka

09.04.2014 r - Spotkanie Wielkanocne z rodzicami w grupie "Biedronek" godz. 15.00

10.04.2014 r- Warsztaty "Zwierzątka Wielkanocne"

11.04.201 r - Warsztaty " Bezpiecznie z prądem"

12.04.2014 r - Kiermasz Wielkanocny 

14.04.2014 r- Spotkanie Wielkanocne z rodzicami w grupie "Motylki" godz. 15.00

00.00.2014 r- Dzień regionalny - Mazowsze tu mieszkam.

MARZEC

05.03.2014 r - Cykliiczne spotkania z Rodzicami  o 15.30 ( zapraszam wszystkich chętnych)

12.03.2014 r - Teatrzyk - "Jak Karolek został Papieżem"

17.03.2014 r - Dzień Regoionalny -  Polskie Góry - bezpieczeństwo

21.03.2014 r - Topienie Marzanny

LUTY

04.02.2014 r - Zebranie z Rodzicami Gr. Biedronek godz 16.00

05.02.2014 r. - Cykliczne spotkanie z Rodzicami o 15.30 ( zapraszam wszystkich chętnych rodziców)

05.02.2014 r - Teatrzyk - "Magia słów"

05.02.2014 r - Dzień z Logopedą od godz 8.00

07.02.2014 r - Dzień z Logopedą od godz 8.00

11.02.2014 r - Dzien z Logopedą od godz 14.00

12.02.2014 r - Zebranie z Rodzicami Gr. Jeżyki godz. 16.00

14.02.2014 r - Walentynki

00.02.2014.r - Dzien Regionalny - Góry świętokrzyskie - tam mieszkały Dinozaury

27.02.2014 r - Zebranie  z rodzicami Gr. Wiewiórek -  godz 15.30

STYCZEŃ

08.01.2014 r - Spotkanie z Rodzicami o 15.30 ( zapraszam wszystkich chętnych rodziców)

00.01.2014 r - Dzień Regionalny - SUDETY - w krainie opowieści z Narnii (zamki i duchy)

17.01.2014 r - Dzień Babci i Dziadka- Gr Wiewiorki

20.01.2014 r - Teatrzyk " Król zwierząt"

23.01.2014 r - Bal Karnawałowy

27.01.2014 r - Dzień Babci i Dziadka - Gr. Biedronki

29.01.2014 r - Dzień Babci i Dziadka - Gr. Jeżyki

31.01.2014 r - Dzień Babci i Dziadka - Gr. Motylki

GRUDZIEŃ

04.12.2013 - Warsztaty "GADY"

04.12.2013 - Spotkanie z Rodzicami o 15.30 ( zapraszamy wszystkich chętnych rodziców)

06.12.2013 - Zabawa z Mikołajem- wręczenie paczek. Wywiad dzieci z dziennikarką Tygodnika Regionalnego

07.12.2013 - Kiermasz Bożenarodzeniowy

12.12.2013 - Spotkanie Wigilijne - Biedronki godz. 15.00

13.12.2013 - przedstawienie teatralne  - "Zaczarowany Świat Braci Grimm"

13.12.2013 - Spotkanie Wigilijne - Motylki - godz.15.00

00.12.2013 - Dzień Regionalny - Tatry góry zimą i latem - bezpieczeństwo i TOPR

16.12.2013 - Przedstawienie świąteczne dla Rodziców Grupy Jeżyków godz 15.00

20.12.2013 - Spotkanie Wigilijne - Wiewiórki -  godz 15.30

LISTOPAD

07.11.2013 - Dzień Niepodległości

08.11.2013 - warsztaty z wytwarzania świec

12.11.2013 - Fluoryzacja

18.11.2013 - teatrzyk  " Królik Bugs"

21.11.2013 - zebranie rodziców Grupy " Biedronek" godz 16.00

21.11.2013 - Wywiad z dziennikarką Tygodnika Regionalnego

25.11.2013 - Światowy Dzień Pluszowego Misia

28.11.2013 - Dzień Regionalny  (Bieszczady- wędrówki po górach)

29.11.2013 - Andrzejki - wróżby

PAŹDZIERNIK

07.10.2013 - Planetarium astronomiczne

11.10.2013 - Wycieczka do biblioteki godz 9.30

11.10.2013 - Dzień Regionlny ( Pomorze - po powrocie z wakacji, Bałtyk)

14.10.2013 -  Pasowanie na przedszkolaka gr.Jeżyki i Wiewiórki

14.10.2013 - Warsztaty "Zabawa z gliną" zorgnizowane przez Zakątek Ceramiczny Gliniana Chatka

15.10.2013 - Teatrzyk " Poszukiwanie skarbów" spektakl słowno - muzyczny

16.10.2013 - Pasowanie na przedszkolaka gr. Motylki

21.10.2013 - Wycieczka na przedsztawienie teatralne "Pinokio"

24.10.2013 - Wycieczka do Straży Pożarnej dwie grupy godz 10-12

25.10.2013 - Wycieczka do Straży Pożarnej dwie grupy godz 10-12

30.10.2013 - Pasowanie na przedszkolaka gr. Biedronki

30.10.2013 - Warsztat "Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych"

WRZESIEŃ

05.09.2013 - zebranie z rodzicami godz 16.00

11.09.2013 - zdjęcia dzieci na kalendarz

12.09.2013 - "Dzień przedszkolaka"

16.09.2013 - Teatrzyk "Niebieski piesek"

27.09.2013 - 50- lecie Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty"

CZERWIEC

04.06.2013 - Zakończenie Roku  GR III

05.06.2013 - wycieczka do Parku iluzji GR I,II,III

06.06.2013 -szósty teatrzyk -"W Krainie cudowności czyli przygody Pippi"

07.06.2013 - Zakończenie Roku GR II

19.06.2013 - Zebranie z rodzicami  dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

20.06.2013 - zajęcia adaptacyjne godz 10.00

22.06.2013 - Festyn - Nadanie imienia Przedszkola

25.06.2013 - Dzień Azjatycki

26.06.2013 - Zakończenie Roku GR I

MAJ

06.05.2013 - wycieczka na Torfy Gr II i Gr III

07.05.2013 - wycieczka na Torfy Gr I

07.05.2013 - wyjście do szkoły Podstawowej Nr 12

09.05.2013 - Przedszkolak w krainie pszczół. zajęcia edukacyjne

16.05.2013 - wyjście na przedstawienie Teatralne " Przygody Baltazara i Wawelskiego Smoka"

21.05.2013 - zbiórka elektroodpadów

21.05.2013 - Dyżur Logopedyczny

23.05.2013 - Muzeum Ziemi Otwockiej- wycieczka Gr I

23.05.2013 - Dyżur Logopedyczny

24.05.2013 - Dzień Matki Gr I godz. 15.00

28.05.2013 - Dzień Australijski, Dzień Matki Gr II godz. 14.30

KWIECIEŃ

03.04.2013 - Badanie wzroku

17.04.2013 - Centrum Nauki Kopernik - wycieczka Gr I

18.04.2013 - czwarty  teatrzyk

19.04.2013 - Fluoryzacja

23.04.2013 - wizyta Pana policjanta

24.04.2013 - Centrum Nauki Kopernik - Wycieczka Gr II i  Gr III

27.04.2013 -  FESTYN WITAJ WIOSNO

29.04.2013 -  Dzień Europejski

MARZEC

05.03.2013 - Dzień Amerykański - Miuzikal w stylu Country

12.03.2013 - Zajęcia z filcowania

14.03.2013 - Muzeum Ziemi Otwockiej - wycieczka Gr II

15.03.2013 -  Muzeum Ziemi Otwockiej - Wycieczka Gr III

15.03.2013 - Przedstawienie Wielkanocne Krasnali

18.03.2013 - Przedstawienie Wielkanocne Biedroneczek

20.03.2013 - Przedstawienie Wielkanocne Smerfów

21.03.2013 - Powitanie Wiosny

23.03.2013- Kiermasz Wielkanocny

26.03.2013 - Trzeci teatrzyk: "Koziołkowanie w przedszkolnym planie", godz 9.00

LUTY 2013

14.02.2013 - Walentynki

18.02.2013 - Drugi teatrzyk: " Buratinoo - klucz do mądrości", godz 13.15

19.02.2013 - Dzień Afrykański

20.02.2013 - Zebranie z rodzicami godz 15.30

podsumowujące pracę grupy Smerfów w I semestrze

28.02.2013- Zajęcia otwarte dla rodziców godz 9.30

zebranie podsumowujące pracę Biedroneczek w I semestrze

STYCZEŃ 2013

14.01.2013 - Bal karnawałowy

16.01.2013 - Dzień Babci i Dziadka - gr. III

21.01.2013 - Dzień Babci i Dziadka - gr. I

21.01.2013 - Dni otwarte z logopedą - od 7.30

22.01.2013 - Pierwszy teatrzyk: "Planeta samo zdrowie misja generała Osiłka", godz 9.30

22.01.2013 - Dni otwarte z logopedą - od 14.00

24.01.2013 - Dzień Babci i Dziadka - gr. II

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania:

 

w grupie "Biedronki" - 07.09.2017 godzina 1630

w grupie "Motylki" - 06.09.2017 godzina 1630

w grupie "Pszczółki" - 08.09.2017 godzina 1630

w grupie "Jeżyki" - 11.09.2017 godzina 1630

w grupie "Wiewiórki" - 08.09.2017 godzina 1630

w grupie "Sówki" - 07.09.2017 godzina 1630

Zapraszamy dzieci na dyżur wakacyjny w terminie 31.07. - 25.08.2017r.

Przypominamy o przyniesieniu wyprawki.

 

Zapraszamy na spotkanie wszystkich rodziców dzieci nowoprzyjętych,

które odbędzie się 28.08.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w naszym przedszkolu.

DNI ADAPTACYJNE 

Zapraszamy na Dni Adaptacyjne w naszym przedszkolu,

które odbędą się 29.06.2017 oraz 29.08.2017r.

od godziny 1030

WYNIKI IV OTWOCKIEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNEGO

                                "Wiersze J. Brzechwy"

W kategorii dzieci 3-4letnich przyznano:

I miejsce- Adam K. z Przedszkola nr 6 w Otwocku oraz Filip G. z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Elżbietanek Nr . 2 w Otwocku

 

II miejsce- Agata M. gr. z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku

 

III miejsce- Halina M. z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku oraz Lilianna Bogumił z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Elżbietanek Nr . 2 w Otwocku

Jury podjęło decyzję o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia: Aleksandra G. z Przedszkola Nr . 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku, Hanna P. z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Elżbietanek Nr . 2 w Otwocku oraz Ignacy K. z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Elżbietanek Nr . 2 w Otwocku

W kategorii dzieci 5-6letnich przyznano:

I miejsce- Antoni F. z Przedszkola Nr . 12 w Otwocku, Weronika Sz. z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku, Natalia K. z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku oraz Maria W. z Przedszkola Nr . 6 w Otwocku

II miejsce- Natalia K. z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Elżbietanek Nr . 2 w Otwocku,   Oliwia N. z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku, Zuzanna B. z  Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku

 

III miejsce- Ignacy Sz. z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Elżbietanek Nr . 2 w Otwocku, Hubert K. z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku, Dawid K. z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku

Jury podjęło decyzję o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia: Jacek M.z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku, Joanna Sz. z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku oraz Daniel Z. z Przedszkola Nr . 10 " Leśne Skrzaty" w Otwocku

W kategorii dzieci 3-4letnich przyznano:

I miejsce - zespół z Przedszkola Niepublicznego Wesołe Misie, w składzie: Milena B., Hanna B., Maria N., Jonasz K., Nadia B.

II miejsce - zespół z Przedszkola Nr 15, w składzie: Lena W., Pola P.

III miejsce - zespół z Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi, w składzie: Alicja M., Julia R., Gabriela J.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia Jonaszowi K. z Przedszkola Niepublicznego Wesołe Misie.

W kategorii dzieci 5-6letnich przyznano:

I miejsce - zespół z Przedszkola Nr 17, w składzie: Antonina T., Maja S.

II miejsce - zespół z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Elżbietanek Nr 2, w składzie: Maja L., Lena R., Franciszek W., Piotr G., Kornelia M.

oraz

zespól z Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi, w składzie: Amelia Sz., Emilia C., Julia R.

III miejsce - zespół z Przedszkola Niepublicznego „Mali Nobliści”,  w składzie: Justyna S., Olga B., Iwo S., Karol K. , Filip B.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu dodatkowych wyróżnień dla zespołu z Przedszkola Nr 17, w składzie: Maria Cz., Urszula M. oraz dla Leny W.   i Piotra M. z Przedszkola Nr 20.

 

W kategorii dzieci 5-6letnich przyznano również następujące nagrody za występy indywidualne (soliści):

I miejsce - Martyna T.z Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” oraz Jacek M. z Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty”

II miejsce - Adam P. z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Elżbietanek Nr 2 oraz Weronika Sz. z Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty”

III miejsce - Dorota M. z Przedszkola Nr 3 oraz Helena G. z Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty”

  ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców i opiekunów

w dniu 10 czerwca 2017 r w godzinach 11.00 – 15.00

na PIKNIK RODZINNY

       W programie:

 • koncert w wykonaniu Małgorzaty Szmidt-Kondratiuk
 • oficjalne otwarcie Galerii "Prace uczniów rewalidacyjnych Gimnazjum nr I z Oddziałami Integracyjnymi im. Batalionu "Zośka" w Otwocku
 • występy przedszkolaków laureatów konkursów: Recytatorskiego Konkursu Wiersze Jana Brzechwy oraz III-ego Otwockiego Konkursu Języka Angielskiego
 • występ zespołu tanecznego ,,FAST-STEP”
 • kiermasz ,,Książeczka dla dziecka”
 • warsztaty z I Pomocy Medycznej
 • wóz strażacki, pokaz sprzętu strażackiego
 • zabawy dla dzieci i dorosłych (malowanie twarzy)
 • uśmiech fortuny-loteria
 • coś dla łasuchów (grill, kawiarenka, własne wypieki, lody)
 • zamek dmuchany, wata cukrowa

Gwarancja dobrej zabawy !!!

Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy za zebranie Rady Rodziców

31.05.2017 r (środa) o godzinie 15.30

 

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy wszystkie dzieci z powiatu otwockiego do udziału

w Konkursie plastycznym dla dzieci  w wieku przedszkolnym (3-6lat)

organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Otwocka

 Prosimy o wykonanie pracy plastycznej, ilustrującej treść jednego z wierszy Jana Brzechwy:

"Kaczka dziwaczka", "Żuk", "Ryby, żaby i raki", "Na wyspach Bergamutach", "Na straganie".

Termin nadsyłania prac 07.06.2017 r

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

24.04. 2017r.

28.04.2017r.

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

08.05.2017r.

19.05.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

22.05.2017r.

30.05.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych.

31.05.2017r.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

01.06.2017r.

09.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych.

13.06.2017r.


Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

od dnia

do dnia

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

19.06.2017r.

22.06.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

23.06.2017r.

27.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28.06.2017r.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

28.06.2017r.

30.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

03.07.2017r.

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek
Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...
Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,
Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.
Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,
Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!

Wyniki konkursu recytatorskiego "Wiersze Jana Brzechwy"

organizowany w naszym przedszkolu:

GRUPA WIEKOWA  *3-4 LATKI

I miejsce Oskar B. gr. II "Motylki"

II miejsce Paulinka S. gr. III "Jeżyki"

III miejsce Halinka M. gr. III "Jeżyki", Daniel Z. gr. III "Jeżyki"

GRUPA WIEKOWA 5-6 LATKI

I miejsce Tymon G. gr. IV "Wiewiórki", Martynka T. gr. V "Sówki"

II miejsce Julia G. gr. IV "Wiewiórki"

III miejsce Joasia K. gr. IV "Wiewiórki", Jacek M. gr.IV "Wiewiórki", Olek K. gr. V "Sówki"

 

 

Nasz dzielny zuch Zuzia M. z grupy IV "Wiewiórki" postanowiła wesprzeć

Fundację Przyjaźni WeGirls

i oddała swoje włosy na peruki dla dzieci chorych,

dając w ten sposób wzór do naśladowania.

 

 

    

 

 

 

 Zapraszamy  wszystkie dzieci do udziału w 

III OTWOCKIM KONKURSIE
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM  (3-6LAT)

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Otwocka

    Konkurs odbędzie się dnia 17.05.2017 R  w siedzibie przedszkola  o godzinie 13.00

    Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy dokonać  na druku zgłoszenia uczestnictwa w terminie 13.03. – 28.04.2017.

Więcej inforamcji w zakładce KONKURSY 2016/2017

 

Przedszkole nr 10 "Leśne Skrzaty" dyżur wakacyjny będzie pełnić

w terminie 31.07 - 25.08.2017 r. 

Rekrutacja potrwa od  6 lutego do 28 lutego 2017r.

Wypełnione karty zgłoszenia dzieci na dyżur prosimy składać osobiście w przedszkolu, które zostało wybrane.

Jeśli karta przekazana będzie do innej placówki niż nasza, konieczna jest na niej pieczątka  naszego przedszkola.

 

Najlepsza w rywalizacji okazała się grupa „Wiewiórki” z otwockiego przedszkola nr 10,która uzbierała 3 tony zużytego papieru.Nagrody zostały wręczone przez panią Julię Głapińską, przedstawiciela firmy Tonsmeier Błysk oraz Wiceprezydent Miasta Otwocka Agnieszkę Wilczek.

W Kategorii Najlepsza Klasa na podium stanęły

I.  Grupa „Wiewiórki” z Przedszkola nr 10

W Kategorii Najlepszy Uczeń:

      I. Maks Korab (Przedszkole nr 10, grupa "Wiewiórki”)

     III. Weronika Szymańska (Przedszkole nr 10, grupa "Wiewiórki”)

 

W dniu 06.12.2016 r nasze przedszkole odwiedził Mikołaj oraz

gość Pan Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak

z drobnymi upominkami dla dzieci.

 

 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Dnia 06 XII 2016 r (wtorek)

 dzieci spotkają się z Mikołajem o godzinie 9.00

W czasie spotkania dzieci będą miały wykonywane zdjęcia

ANALIZA ANKIET SKIEROWANYCH DO RODZICÓW
PRZEDSZKOLA  NR 10 "LEŚNE SKRZATY" W OTWOCKU


Drodzy Rodzice !

                Nasze przedszkole jest placówką ogólnodostępną otwartą na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców. W związku z tym w przedszkolu wyżywienie dostosowywane jest do potrzeb dzieci - uwzględniana jest dieta dla dzieci bezmlecznych i bezglutenowych. By sprawdzić czy nasi rodzice są zadowoleni z proponowanej przez nas diety a tym samym wyżywienia ich pociech oraz atmosfery w grupach w Przedszkolu w listopadzie 2016 r. zostały rozdane ankiety. Spośród 120 losowo  rozdanych rodzicom/opiekunom prawnym ankiet zostało zwrócone do przedszkola 74.

                W ankiecie na pytanie nr : 1.Jak oceniacie Państwo atmosferę w grupie waszego dziecka ? Na bardzo dobrze 57; przeciętnie16; słabo 1 oceniło. 2. Ile posiłków w ciągu dnia zjada Państwa dziecko w dni wolne od przedszkola?

3- 18; 5- 50; więcej 6.  3.Czy odpowiadają Państwu godziny, w których przedszkole jest czynne?

 TAK   71 ;   NIE  3 - powinno być do 18.00 (1), powinno być od 6.30 (2)  4. Jak oceniacie Państwo żywienie dzieci w przedszkolu? Zdecydowana większość rodziców (71) jest zadowolona z żywienia dziecka w przedszkolu, zaledwie  3 (osoby) rodziców nie jest zadowolonych z żywienia 5. Czy posiłki według Państwa są wystarczająco urozmaicone? Tak 65; Nie 9  6. Czy macie państwo  jakieś uwagi ,zastrzeżenia do funkcjonowania przedszkola lub żywienia w przedszkolu? 6 osób odniosło się do tego pytania a mianowicie : Urozmaicenie jadłospisu tygodniowego, wprowadzenie różnorodnych owoców, mniej kanapek, 1osoba  odniosła się do wielkości posiłków, oraz do gęstości budyniu i kisielu na podwieczorek.               

W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, iż przedszkole jest placówką z dietą ogólną. Normy żywieniowe wymagają od nas by dzieci w wieku przedszkolnym spożywały 250 ml mleka dziennie czy to w postaci zupy mlecznej, kakao/kawy inki, budyniu czy w postaci czystego mleka.  Dzieci, które nie mogą pić mleka w tym miejscu otrzymują herbatę, miętę lub herbatę owocową. Podobna sytuacja dotyczy mięsa bez kości porcja 50 g podawanych do obiadu, warzywa tak i owoce są niezbędne i dlatego obecne w jadłospisie (200 g dziennie).             

Przypomnimy więc, iż śniadanie jest o godzinie 8:45. Dzieci przychodzące do przedszkola na późniejszą godzinę zawsze śniadanie otrzymają. Obiad jest o godzinie 12:00. Podwieczorek podawany jest o godzinie 14:45 a tzw. II podwieczorek dla dzieci pozostających w przedszkolu do godziny 17:30, w postaci kanapek, jest podawany dodatkowo po godzinie 16.

Niestety pojawiły się też i złe propozycje, np. aby podać  cały owoc. Z doświadczenia  wiemy że dzieci chętniej jedzą  cały owoc podzielony na części. Jako placówka nie możemy wycofać czy nawet ograniczyć  produktów ze względu na obowiązujące nas normy żywieniowe.

                Mając na uwadze sugestie rodziców zawarte w ankietach dotyczących żywienia dzieci w przedszkolu personel odpowiadający za jadłospis i sporządzanie posiłków stale podnosi swoje kwalifikacje. Bazujemy na materiałach opublikowanych w książce Receptury i jadłospisy dla dzieci przedszkolnych– zawierającej treści zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy dotyczącej bezpieczeństwa żywności i żywienia.

 

Wszystkim rodzicom dziękujemy za wypełnienie ankiet.

DRODZY RODZICE

 ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE RADY RODZICÓW,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 09.XI.2016 R (ŚRODA)

W GABINECIE PANI DYREKTOR O GODZ. 15.30

                                

W dniu 27.09.2016 roku (wtorek) o godzinie 15.00

w naszym przedszkolu odbędzie się

PIKNIK CHARYTATYWNY ,,Puść oczko do Szymona”.

W ramach akcji zwracamy się z prośbą o:

 • upieczenie ciast,
 • zbieranie plastikowych nakrętek i przynoszenie do przedszkola do 27.09.2016 roku,
 • przynoszenie fantów na aukcję;

Podczas pikniku odbędą się liczne atrakcje:

-kiermasz używanej dziecięcej odzieży

-loteria z atrakcyjnymi fantami

-grill

-grochówka

-kawa,herbata, pyszne ciasta

-malowanie buziek

-zamek dmuchany

....i wiele innych atrakcji

Fundatorami fantów na loterie są m.in. sala zabaw Fiku - miku,sala zabaw Ole le, producent zabawek Mochtoys,

firma Decor party, Ośrodek Krzewienia Kultury Fizycznej "Falenica", Gabinet Integracji Sensorycznej w Otwocku.

Cały dochód zebrany w tym dniu zostanie

przeznaczony na leczenie Szymonka.

Liczymy na państwa pomoc i liczne zaangażowanie, ponieważ akcja jest pilna

i wszyscy chcielibyśmy wesprzeć Szymonka w leczeniu!

Społeczność przedszkolna

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE RADY RODZICÓW,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 20.09.2016 R (WTOREK) O GODZ.15.30

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, sponsorom, wolontariuszom i artystom za przygotowanie i przeprowadzenie naszego Pikniku Rodzinnego a wszystkim przybyłym gościom za wspólną zabawę i mile spędzony czas. Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym radosnym festynie w naszym Przedszkolu.

Społeczność Przedszkolna

 

W dniu 17.06.2016 r Samorząd uczniowski z Zespołu Szkół

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku

organizuje w ramach wolontariatu program animacyjny dla dzieci

"Młodzież dzieciom".

W programie: malowanie twarzy, zabawa z maskotką, pokaz musztry, pokaz judo,

pokaz akrobatyki, tańce z Gosią i młodzieżą z PaT (Profilaktyka a Ty)

Wyniki II Otwockiego Konkursu Języka Angielskiego

Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym (3-6Lat)

W kategorii scenka rodzajowa, inscenizacja – dzieci młodsze (3-4lata):

I miejsce – grupa z Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Misie”

W kategorii scenka rodzajowa, inscenizacja – dzieci starsze (5-6lat):

I miejsce – grupa z Przedszkola „Mali Nobliści”

Wyróżnienie – grupa z Przedszkola Nr 4 w Otwocku

W kategorii piosenka, wiersz – dzieci młodsze (3-4lata):

I miejsce – Maja L. z Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Otwocku

II miejsce - Martyna T. z Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku; Piotr G. z Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Otwocku

W kategorii piosenka, wiersz – dzieci starsze (5-6lat):

I miejsce – Natalia Cz. z Przedszkola „Mali Nobliści”

II miejsce – Alicja H. Aleksandra Ś. i Aleksandra B. z Przedszkola Nr 18 w Otwocku

III miejsce – Joanna A., Maria C. i Urszula M. z Przedszkola Nr 17 w Otwocku

ZAPROSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW NA  PIKNIK RODZINNY

W OGRODZIE NASZEGO PRZEDSZKOLA

W DNIU 18.06.2016 r od godz.11.00

PRZEWIDZIANE LICZNE ATRAKCJE:

*OTWARCIE WERNISAŻU "RDOSNY LAS" W GALERII PRZY SCHODACH

*WYSTĘPY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW, OLIMPIADA SPORTOWA,

LOTERIA, COŚ DLA ŁASUCHÓW,

*ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO ORAZ

II KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I WIELE INNYCH ATRAKCJI

                                  GWARANCJA DOBREJ ZABAWY !

                           

 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców

na ogłoszenie wyników

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

"Julian Tuwim -Dzieciom”,który odbędzie się

na Pikniku Rodzinnym 18.06.2016 r od godz.11.00

 

Drodzy rodzice prosimy o wpisywanie sie na listę

DYŻURU WAKACYJNEGO termin do 31.03.2016 R 

u pań nauczycielek w grupach. 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2010 - 2013 ubiegających się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej  szkole podstawowej uczestniczą w postepowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Element procedury

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym do którego uczęszcza dziecko

27.01.2016

10.02.2016

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami

22.02.2016

11.03.2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

14.03.2016

17.03.2016

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych

29.03.2016 godz. 9:00

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji

29.03.2016 od godz.9:00

31.03.2016

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych     &n