Aktualności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Otwocku serdecznie zaprasza na WEBINAR dla rodziców:

AKCJA ADAPTACJA

Jak pomóc dziecku przygotować się do przedszkola

Obszary tematyczne:

 Zacznij od siebie – adaptacja rodziców

 Adaptacja dziecka zaczyna się w głowie i w domu - wskazówki dotyczące przygotowania dziecka do rozpoczęcia przedszkolnej przygody

 Wspieranie dziecka w radzeniu sobie z emocjami w nowej sytuacji

 Wzbogacenie wiedzy na temat procesu zmiany oraz adaptacji w kontekście psychologii rozwoju

 

Data: 23 czerwca 2021 r., w godz. 16.00-17.00 (online - platforma Teams)

Zainteresowani rodzice łączą się przez

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOyANYFZ6CNJvYJujs8SzY-bWcy5R4ubeFXrYoFxtdc1%40thread.tacv2/1623846114953?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83- 8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%22f07b8fa6-a862-472e-92e1-028ed7e0ea0b%22%7d

 

Prowadząca: Olga Biernat - psycholog, pedagog specjalny, trener TUS, terapeuta SI

ZAPRASZAMY

Drodzy Rodzice

Informujemy że nasze przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w terminie

5-30 lipca 2021

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny prosimy składać do 16 kwietnia

druk wniosku dostępny jest w przedszkolu

 

 

Drodzy Rodzice

to są aktualne adresy mailowe do kontaktu z nauczycielami grup:

Motylki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biedronki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pszczółki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jeżyki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Sówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Bezpieczeństwo danych RODO
Podstawowe informacje.
 
Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje 
dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce. 
 
Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku  Reprezentowana przez Dyrektora Panią Ewelinę Pszczółkowską
 
Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce jest:
pani Bożena Marchel - Potrzuska, 
Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych:
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefonu: 502099840.
 
Informujemy, że:
1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Przedszkola adekwatnie do zakresu obowiązków.
2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa. 
4. Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).
5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.
 

UWAGA RODZICE !

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O TERMINOWE UISZCZANIE ODPŁATNOŚCI

ZA ŻYWIENIE I POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU DO DNIA 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

WPŁATY NA KONTO ŻYWIENIOWE I KONTO POBYTOWE